+
 • DSC_2464 拷贝.jpg
 • DSC_2467 拷贝.jpg
 • DSC_2488 拷贝.jpg
 • DSC_2770.jpg
 • DSC_2779.jpg
 • DSC_2785.jpg

链力数据中挖矿机柜IDC机房矿机水冷系统

价 格

$ 4899


所属分类:电源

累计浏览量

1000

 • 通用
  • 12机位(内置CDU)
  • 24机位(不含CDU)
数量
-
+

库存

62

隐藏域元素占位

 • 产品描述
 • 规格参数
  • 商品名称: 链力数据中挖矿机柜IDC机房矿机水冷系统
  • 商品编号: LL-IDC2

   

Recommend for you

为你推荐


全局搜索